Internationalworms

 Handel in wormen en aanverwante artikelen

Vermicompost

 


Vermicompost is eigenlijk gewoon een ander woord voor wormenmest. Dit is grond wat door de wormen is doorgegeten en uitwerpselen van de worm bevat. De vermicompost is een droge en korrelige grond. De organische stof die zich in de  bodem bevindt, is het voedsel voor al het bodemleven. Wij leveren vermicompost om het bodemleven te voeden en de bodemstructuur te verbeteren. Bijzonder vruchtbaar dus!

Benieuwd naar een analyse van de vermicompost? Neem dan contact met ons op.