Internationalworms

 Handel in wormen en aanverwante artikelen

Bodemstructuurverbetering door regenwormen


Regenwormen hebben een belangrijke rol in het bodemleven. Ze zorgen voor een goede structuur van de bodem. Maar liefst 60% van de activiteiten in de bodem worden verricht door regenwormen. Deze wormen voeden zich met dood, plantaardig organisch materiaal. Door graaf en vraat activiteiten van de regenwormen in de bodem, worden de organische bestandsdelen verspreid en omgezet. De invloed van wormen op de structuur van de grond is groot. 


Door de bezigheden van de regenworm ontstaan er gangetjes in de grond die doorlopend zijn, en daardoor voor een verbetering van de waterdoorlatendheid, en voor verluchting zorgen. 

De holten die zo ontstaan variëren in grootte, wat een noodzakelijke voorwaarde is voor het verkrijgen van een goede lucht- en waterverhouding. De gangetjes waar de regenwormen doorkruipen worden met huidslijm van de regenwormen aangesmeerd. Dit is zeer goed voor de stabiliteit van de bodem. De humus (vermicompost) die de regenwormen produceren bevat snel opneembare voedingsstoffen voor planten. Dit proces zorgt voor een gezonde en evenwichtige bodem.